Regulamin
banner_zakl

Regulamin wypożyczalni

zakladka

Regulamin wypożyczalni Pajacyk

l. Osoby korzystające z usług wypożyczalni mają możliwość wypożyczenia strojów będących na stanie wypożyczalni.

2. Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.

3. Wypożyczający zobowiązany jest podać wypożyczalni swoje aktualne dane osobowo - telefoniczne.

4. Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.

5. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z wypożyczalnią w przypadku nie dokonania zwrotu stroju.

6. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni.

7. Standardowy okres wypożyczenia stroju to l doba liczona od momentu wypożyczenia stroju.

8. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę.

9. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę liczona: stawka standardowa wg cennika razy liczbę dni ponad uzgodniony termin korzystania ze stroju.

10. Oplata dodatkowa jest platna po ustaleniu okresu na jaki strój jest wypożyczony.

11. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju do wypożyczalni.

12. W przypadku niedokonana zwrotu stroju bądź zniszczenie lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić koszt naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.

13. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.

14. W niektórych okolicznościach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą właściciela wypożyczalni.